Лабораторії

Список навчальних лабораторій кафедри фізики і методики викладання:

1. Велика фізична аудиторія

У Великій фізичній аудиторії проводяться потокові лекції, різні виховні заходи для студентів, олімпіади з фізики. Аудиторія оснащена мультимедійним обладнанням та системою озвучення. У даній аудиторії проходять вчені ради факультету, конференції, а також проходять засідання Спеціалізованої Вченої ради з захисту докторських (кандидатських) дисертацій.

 

2. Лабораторія електрики та магнетизму

У лабораторії електрики та магнетизму більшість лабораторних робіт проводяться з використанням нових інформаційних технологій. А також є лабораторні роботи, під час виконання яких студенти набувають практичних умінь і навичок, складаючи електричні схеми і проводячи вимірювання фізичних характеристик процесів.

3. Лабораторія демонстраційного фізичного експерименту

Лабораторія оснащена новим обладнанням для проведення демонстрацій з фізичного експерименту, що дає можливість студентам під керівництвом викладачів кафедри проводити: фундаментальні та прикладні дослідження у галузі фізики, природничих і технічних наук; математичне моделювання процесів у природничих, технічних системах; розробку апаратури та методик дослідження фізичних процесів і явищ.

4. Лабораторія методики фізики

У лабораторії методики викладання фізики студенти виконують лабораторні роботи з методики і техніки навчального фізичного експерименту, які охоплюють основні демонстраційні та лабораторні досліди зі шкільного курсу фізики, лабораторні роботи зі шкільного фізичного практикуму; проводиться підготовка обласної команди юних фізиків до всеукраїнської олімпіади, а також заняття з фізики МАН.

На базі лабораторії методики викладання фізики проводяться заняття з учителями фізики, які проходять курси підвищення кваліфікації; семінари вчителів фізики, обласні семінари методистів-фізиків, науково-практичні конференції вчителів фізики.

5. Комп’ютерний клас