Історія

Вас вітає кафедра фізики і методики викладання !

 

 

Кафедра забезпечує освітньо-професійні програми за спеціальностями «Фізика та астрономія» (104), «Прикладна фізика та наноматеріали» (105), «Середня освіта. Фізика» (014.8), «Комп’ютерна інженерія» (123), «Електроніка» (171) і готує  фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями – бакалавр і магістр.

 

Студенти під керівництвом викладачів кафедри проводять фундаментальні та прикладні дослідження у галузі фізики, природничих і технічних наук; математичне моделювання процесів у природничих, технічних системах; розробку апаратури та методик дослідження фізичних процесів і явищ; готуються стати викладачами фізики та споріднених дисциплін у навчальних закладах будь-якого рівня акредитації: від шкіл, ліцеїв, гімназій до університетів.

Тематика  дипломних робіт випускників кафедри  пов’язана з фізикою, астрономією та методикою викладання фізики. Кафедра фізики і методики викладання є випусковою кафедрою зі спеціальності «Фізика», що зокрема передбачає підготовку майбутніх вчителів фізики.

 

 

До матеріальної бази кафедри належать:

 

  • велика фізична аудиторія;
  • лабораторія методики фізики;
  • лабораторія електрики та магнетизму;
  • комп’ютерний клас.

У лабораторії методики викладання фізики студенти виконують лабораторні роботи з методики і техніки навчального фізичного експерименту, які охоплюють основні демонстраційні та лабораторні досліди зі шкільного курсу фізики, лабораторні роботи зі шкільного фізичного практикуму; проводиться підготовка обласної команди юних фізиків до всеукраїнської олімпіади, а також заняття з фізики МАН.

На базі лабораторії методики викладання фізики проводяться заняття з учителями фізики, які проходять курси підвищення кваліфікації; семінари вчителів фізики, обласні семінари методистів-фізиків, науково-практичні конференції вчителів фізики.

 

У лабораторії електрики та магнетизму більшість лабораторних робіт проводяться з використанням нових інформаційних технологій. А також є лабораторні роботи, під час виконання яких студенти набувають практичних умінь і навичок, складаючи електричні схеми і проводячи вимірювання фізичних характеристик процесів.