Disciplines

Курси, що викладаються кафедрою фізики та методики викладання:

Прізвище, ім’я, по батькові викладача Найменування посади Найменування навчальних дисциплін, які закріплені за викладачем Спеціальність, на якій викладається дисципліна
Ліщинський

Ігор Мирославович

Завідувач кафедри фізики і методики викладання, доцент  

Електрика і магнетизм

Ф (СО), ПФН, ФА
Класична механіка Ф (СО), ПФН, ФА
Шкільний фізичний експеримент Ф (СО)
Практикум з розв’язування задач з фізики Ф (СО), Ф (СО)м
Фізика КІ
Кланічка

 Володимир Михайлович

 

 

 

 

 

 

 

Професор кафедри фізики і методики викладання Астрофізика та фізика атмосфери НЗГ(м)
Методика викладання природничих  дисциплін  (фізика) СО(ПрН)м
Методологія фізичних досліджень СО(ПрН)м
Компютерні технології у фізиці Ф (СО)м
Методика викладання фізики та астрономії у навчальних закладах Ф (СО)м
Електронні явища у твердих тілах ФА (м)
Фізичні основи інформаційних технологій Ф (СО), ФА
Термодинаміка і статистична фізика ПФН
Климишин

Іван Антонович
 

 

 

 

 

 

 

Професор кафедри фізики і методики викладання Астрономія НПЗ
Класична механіка ПФН
Астрофізика СО(ПрН), Ф (СО);
Зоряна і позагалактична астрономія Ф (СО)
Методи астрофізичних досліджень Ф (СО)
Загальна теорія відносності ФА (м)
Основи планетології НПЗ
Структура і еволюція Всесвіту НПЗ
Бойчук Володимира Михайлівна Доцент кафедри фізики і методики викладання Сучасні технічні засоби ДОЛ, ДОП
Загальна фізика (магнетизм) Ел
Шкільний фізичний експеримент Ф (СО)
Методика викладання фізики Ф (СО)
Теоретичні і практичні основи шкільного курсу фізики Ф (СО)
Методика викладання фізики та астрономії у навчальних закладах Ф (СО)
Методика факультативних занять з фізики Ф (СО)м
Теорія та методика навчального фізичного експерименту Ф (СО)м
Яблонь

Любов Степанівна

Професор кафедри фізики і методики викладання Загальна фізика (електрика) Ел
Фізика КІ
Синергетика нанорозмірних систем ПФН(м), ФА(м)
Теорія та методика фізичного експерименту II ПФН(м)
Методика факультативних занять з фізики Ф (СО)м
Фізика невпорядкованих систем Ф (СО)м
Історія та перспективи розвитку фізичної науки Ф (СО)м
Фізичні принципи побудови систем штучного інтелекту ФА
Комп’ютерне моделювання фізичних явищ Ф (СО), ФА, ПФН
Фізика (вибрані розділи) ІПЗ
Фізичні методи діагностики властивостей матеріалів ПрН (з)
Загальна фізика. Квантова фізика ПрН (з)
Методи обробки результатів експерименту ФА
Войтків

Галина Володимирівна

Доцент кафедри фізики і методики викладання Концепції розвитку інформаційних ресурсів КІ(м)
Концепції сучасного природознавства ФА, ПФН, КІ(м)
Фізпрактикум 3 ПФН
Астрономія в школі СОГ
Методика викладання фізики Ф(СО)
Фізичний практикум. Частина ІІ ПрН
Методика викладання фізики та астрономії у навчальних закладах Ф(СО)м (з)
Астрофізика сонячної системи СОГ
  Сучасні проблеми методики викладання фізики та інформаційних технологій СО(Ф)